۱۳۹۱ اسفند ۲۶, شنبه

سخنرانی آقای اردشیر امیر ارجمند در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با موضوع " تحریم و امنیت انسانی" , به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند , 11 مارچ 2013


دوشنبه 11 مارس, چهارمین نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران در 22مین اجلاس شورای حقوق بشر در شهر ژنو با موضوع ” آثار تحریم ها بر حقوق بشر در ایران ” برگذار شد

طبق برنامه قبلی ارائه شده توسط تدارک دهندگان این کارزار ( سودویند ) ؛ آقایان اردشیر امیرارجمند , علی مزروعی , علی پورنقی از سخنرانان این نشست بودند که به ترتیب زیر در رابطه با "تحریم و امنیت انسانی" صحبت کردند.

سخنرانی آقای اردشیر امیر ارجمند در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با موضوع " تحریم و امنیت انسانی" , به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند , 11 مارچ 2013


  

 محمد جاوید گوانی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر