۱۳۹۱ اسفند ۲۶, شنبه

سخنرانی آقای علی پور نقوی در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون " اثرات افزایش تحریم بر حقوق بشر در ایران " , به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند , 11 مارچ 2013


سخنرانی آقای علی مزروعی در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با موضوع " اثرات تحریم بر معیشت مردم , کودکان و بیماران " , به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند , 11 مارچ 2013


سخنرانی آقای اردشیر امیر ارجمند در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با موضوع " تحریم و امنیت انسانی" , به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند , 11 مارچ 2013


دوشنبه 11 مارس, چهارمین نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران در 22مین اجلاس شورای حقوق بشر در شهر ژنو با موضوع ” آثار تحریم ها بر حقوق بشر در ایران ” برگذار شد

طبق برنامه قبلی ارائه شده توسط تدارک دهندگان این کارزار ( سودویند ) ؛ آقایان اردشیر امیرارجمند , علی مزروعی , علی پورنقی از سخنرانان این نشست بودند که به ترتیب زیر در رابطه با "تحریم و امنیت انسانی" صحبت کردند.

سخنرانی آقای اردشیر امیر ارجمند در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با موضوع " تحریم و امنیت انسانی" , به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند , 11 مارچ 2013


  

 محمد جاوید گوانی


حضور احمد شهید در سومین نشست کارزار افشای نقض حقوق بشر


سخنرانی خانم ژاله تبریزی در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل با موضوع " تبعیض علیه زنان اقلیت های قومی" , با تدارک سازمان غیر دولتی سودویند ,8 مارچ 2013 , ژنو


سخنرانی آقای دکتر احمد شهید ,گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ی وضعیت حقوق بشر ایران , به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند , 8 مارچ 2013 , ژنو , شورای حقوق بشر