۱۳۹۱ بهمن ۲۱, شنبه

بمناسبت حمایت از زندانیان سیاسی در بند و اعتراض به اعدامهای کنونی

برای دیدن تصاویر خواندن مطلب دیگر را کلیک کنید
 زندگی را اعدام نکنید
در حمایت از مرادی ها، آخکندی ها، صادقی ها، افشاری ها، بهکیش ها و به منظور اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران بر اساس فراخوان صادره با دعوت از تمامی مبارزان راه آزادی و مدافعان حقوق بشر و برای همراهی و هم صدائی با سایر مبارزان داخل و خارج از کشور در تاریخ 26 ژانویه راس ساعت 13 گردهمائی و میز کتابی با حضور همکاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران خانمها : صدیقه جعفری – زهره کفایت حقیقی – آیدا سامانی – میترا کفایت حقیقی . آقایان : حسین بهرخو – رضا کریمی – آرش صفائی – بهرام بنیانپور و سید حسن پرسابرین برگزار گردید که خود را از شهرهای مختلف آلمان به محل برگزاری مراسم  واقع  در هانوفر   . Bahnhof Str  رسانده،  با سایرین اعلام همبستگی کردند .
این جلسه با مسئولیت کمیته زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و هماهنگی خانم صدیقه جعفری برگزار گردید .
همچنین اطلاعیه ها و پوسترهائی نیز به زبان های انگلیسی – آلمانی وفارسی توسط اعضای فعال در بین سایر افراد توزیع شد که مورد توجه اهالی منطقه ( آلمانی و ایرانیان ) قرار گرفت.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر